دیجیتال مارکتینگ:

پروژه های دیجیتال مارکتینگ نیز مانند پروژه های سئو به صورت تیمی انجام میشه، دیجیتال مارکتینگ یک دانش بسیار گسترده ای هست و شاخه های متفاوتی دارد.

هدف از دیجیتال مارکتینگ افزایش فروش آنلاین هست، حالا این افزایش می تواند از طریق شبکه های اجتماعی انجام شود یا از طریق وبسایت.

 

در ابتدا تیم نویسو با کمک ابزار ها و تجربه های تحصصی که دارد. سایت یا بستر آنلاین را از لحاظ مختلف به کمک ابزار ها و دانش تحلیل مورد بررسی قرار می دهد. سپس راهکار و استراتژی جهت افزایش فروش تعیین می شود و در مرحله اجرا قرار میگیرد.

 

نمونه کارها:

shiraztakhfif.com

mpcir.com

آژانس هواپیمایی ستاره گشت آسمان شیراز